Lotta Halinen

RO

Dance & Choreography: Lotta Halinen
Sound design: Miikka Rekola
Artistic support: Katariina Vähäkallio, Dovydas Leskaukas

Premiere: 23.5.2013
Kiisu teatteri Outokumpu

RO on soolotanssiteos, joka käsittelee nuoren naisen itsenäistymistä, kasvua ja ponnistusta uuteen elämänvaiheeseen taiteilijana. Se piirtää esiin tanssijaksi kasvamisen prosessiani, joka jatkaa edelleen kehittymistään. RO on ensimmäinen askeleeni ammattilaislavoilla.

Teos on saanut nimensä Rorschachin musteläiskätestin mukaan, joka on puhekielinen nimi kliinisen psykologian tutkimusmenetelmälle (Rorschachin testi, Rorschach-koe, Ro), jota voidaan käyttää havaintokognitiivisena tutkimusvälineenä persoonallisuutta tutkittaessa. Testin sanotaan antavan laajimmillaan kuvan persoonallisuuden piirteistä, muun muassa ajatusmalleista, emootioista, hallintakeinoista ja reagointityyleistä, kontrollikapasiteetista ja stressinsietokyvystä, minäkäsityksestä ja vuorovaikutussuhteista sekä informaation prosessoinnista. Ajattelen jokaisen teoksen kohtauksen kuvana, jonka jokainen yleisössä tulkitsee omista lähtökohdistaan käsin.

Previous Post