Lotta Halinen

FIGURES

Koreografia: Lotta Halinen
Esiintyjät: Anniina Dyster, Vilma Suuraho, Lotta Halinen
Pukusuunnittelu: Lotta Halinen
Valokuvat: Heidi Kotilainen
Ensi-ilta: Lahden keskusta 22.8.2020 klo:15

Figureskaupunkitilassa liikkuva tanssiteos

Figures on kolmelle naistanssijalle tehty nykytanssiteos, joka liikkuu kaupunkitilassa ympäristönsä ehdoilla. Teos hahmottelee liikkeellisesti esiin julkisen tilan kehollisia normeja ja kysyy, minkälainen liike ja oleminen on tässä ympäristössä hyväksyttyä ja miksi. Teos tutkii fyysisen olemisen tapoja ja rajoja improvisaation, koreografioidun liikkeen sekä tilaan asettautumisen, soluttautumisen ja haltuunoton kautta.

Figures on kaupunkiympäristöstä ja sen tapahtumista kumpuava tanssiteos, joka kutsuu katsojansa tarkastelemaan omaa kehollista maailmaansa: sen rajoja ja mahdollisuuksia jokapäiväisessä elämässä. Kysymme tanssillamme, kenelle julkinen tila kuuluu? Onko yksilöllä oikeus ottaa haltuunsa julkisia kaupunkitiloja esimerkiksi taiteen kautta vai onko siihen monopoli vain hallinnollisilla ja kaupallisilla tahoilla?

Teos toteutetaan julkisessa kaupunkitilassa vaihtelevissa lokaatioissa, jotka luovat esitykselle hetkellisiä näyttämöitä perinteisen teatteritilan ulkopuolelle. Esitys elää vahvasti hetkessä ja vaikuttuu kaupungilla vallitsevasta elämästä: sen sattumanvaraisista ja yllättävistä kohtaamisista sekä tapahtumista. Teos on syntynyt koronakesän aikana kaupungin kaduilla työskennellen ja tanssien.

Next Post